Dark red Triphasia trifolia fruit on a bush
triphasia-trifolia
Triphasia trifolia
colombia-travel-tour