Pyrostegia venusta orange flowers
pyrostegia-venusta
Pyrostegia venusta

Native to Colombia. Does not flower on the Caribbean coast. Photographed in Pereira, Colombia.

Pyrostegia venusta orange flowers with a blue sky backdrop
Pyrostegia venusta close-up
Pyrostegia venusta orange flowers
Pyrostegia venusta vine with flowers
Beautiful five year old next to a blooming Pyrostegia vine
Pyrostegia venusta Reddish-orange tubular flowers
colombia-travel-tour