White Eirmocephala brachiata inflorescences with purple flowers
eirmocephala-brachiata
Eirmocephala brachiata

A shrub native to Colombia. Photographed in Medellin.

Eirmocephala brachiata Purple Flowers
colombia-travel-tour