The pink flower of a curcuma zedoaria
curcuma-zedoaria
Curcuma zedoaria

Photographed in the Sierra Nevada de Santa Marta.

Curcuma zedoaria pink
Hot pink Curcuma zedoaria
colombia-travel-tour