Yellow and orange Celosia
celosia
Celosia plumosa

Photographed in Bogotá.

colombia-travel-tour