Yellow flowers of an azara dentata shrub
azara-dentata
Azara dentata

Photographed in Bogotá.

colombia-travel-tour