Yellow flowers of an azara dentata shrub
azara-dentata
Azara dentata

Photographed in Bogotá.

Azara dentata flowers
Azara dentata bush
colombia-travel-tour