Argyreia nervosa flowering vine
argyreia-nervosa
Argyreia nervosa

Rare in Colombia.

colombia-travel-tour