Albizia lebbeck yellow flower
albizia-lebbeck
Albizia lebbeck

Naturalized and common on the coast and mountains of Colombia.

Albizia lebbeck yellow flowers
Albizia lebbeck tree with blooming flowers
Albizia lebbeck tree in bloom in Colombia
colombia-travel-tour